Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on kuvallista viestintää eli siinä annetaan viestille ulkoasu. Graafisen suunnittelijan tarkoitus on auttaa katsojaa ymmärtämään asiakkaan toivoma viesti mahdollisimman hyvin ja helpolla. Graafinen suunnittelu on itse asiassa varsin laaja-alainen toimintaympäristö, pitäen sisällään mm. mainonnan suunnittelu, kuvitukset, yritysilmeet, painotuotteiden suunnittelu, sähköisten medioiden ulkoasujen suunnittelu, animaatiot, pakkausten ulkoasujen suunnitteleminen sekä erilaiset opasteet ja merkit.

Mitä graafisen suunnittelijan ammatti vaatii?

Graafinen suunnittelija on eräänlainen viestin toimittaja, joka suunnittelee ja toteuttaa visuaalisia kokonaisuuksia erilaisiin medioihin. Graafinen suunnittelija kuuntelee asiakkaan odotuksia ja täyttää niitä käyttämällä omaa luovuuttaan.

Graafinen suunnittelija laatii visuaalisille viestintätuotteille graafisen asun eli ulkoasun. Yksittäisten tuotteiden suunnittelun lisäksi graafinen suunnittelija suunnittelee myös mainos- tai tiedotuskampanjoiden visuaalisen ilmeen ja linjan. Graafisen suunnittelijan työvälineet ovat sekä perinteiset että digitaaliset viestintävälineet.

Graafisen suunnittelijan ammatti vaatii visuaalista osaamista höystettynä luovuudella, asiakaslähtöisyydellä sekä yhteistyötaidoilla. Graafiset suunnittelijat voivat työskennellä erilaisissa mainos- ja viestintätoimistoissa, sanoma- ja aikakauslehdissä, suunnittelemassa peligrafiikoita, kustantajilla ja myös itsenäisinä yrittäjinä. Kannattaakin miettiä aina pieniä yritysideoita, kun valmistuu graafiseksi suunnittelijaksi.

Graafiselta suunnittelijalta vaaditaan luovaa ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä visuaalisten suhteiden tajuamista. Hänellä tulee myös olla syvempää tuntemusta jostain visuaalisesta työvälineestä.

Graafisen suunnittelun koulutus

Opiskelun keskeiseen sisältöön kuuluu käsin tekemistä yhdistettynä digitaaliseen osaamiseen. Opinnoissa tutustutaan visuaalisen viestinnän eri ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin. Opiskelija oppii sommittelemaan, käyttämään värejä, kuvittamaan ja toteuttamaan painotuotteita sekä tekemään verkkosuunnittelua.

Graafisen viestinnän opiskelu tarjoaa hyvän pohjan jatkokoulutukseen graafisen suunnittelun ja muotoilun tai kuvataiteen aloille. Graafinen suunnittelu on visuaalista viestintää, joka saa inspiraatiota taiteesta ja estetiikasta.

Tutkinnon voi suorittaa monellakin tavalla, kuten opiskelemalla korkeakoulussa. Ylemmän korkeakoulututkinnon nimike on taiteen maisteri ja alemman tutkinnon nimi on kandidaatti. Graafiseen suunnitteluun voi suuntautua myös ammattikorkeakoulussa suorittaessaan medianomin tutkintoa.

Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon voi suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa artesaanin tutkintona tai näyttötutkintona oppisopimuksella. Graafista suunnittelua voi opiskella esimerkiksi seuraavissa oppilaitoksissa:

 • Aalto-yliopisto
 • Lahden muotoiluinstituutti
 • Lapin yliopisto
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Vantaan Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu

Mihin graafinen suunnittelija voi työllistyä?

Kun graafinen suunnittelija valmistuu, hän voi työllistyä seuraaviin työtehtäviin:

 • Graafinen suunnittelu
 • Luova suunnittelu mainonnan parissa
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Pakkaussuunnittelu
 • Kuvittaja
 • Identiteettisuunnittelu
 • Nettisivujen suunnittelu
 • Liikegraafinen suunnittelu
 • Omassa suunnittelustudiossa työskennellen
 • Freelance-suunnittelu

Monesti graafinen suunnittelija päätyy toimimaan yksityisyrittäjänä, mutta hän voi työllistyä vaikkapa erilaisiin viestintätoimistoihin, mainostoimistoihin, lehden toimitukseen tai televisioyhtiöihin.

Onko graafisen suunnittelijan pakko olla hyvä piirtäjä?

Graafinen suunnittelu ei ole pelkkää piirtämistä, vaan siihen kuuluu myös ulkoasujen suunnittelemista, viestinnän visualisointia sekä monenlaista luovimista. Piirtämistaito ja visuaalinen silmä on iso plussa, mutta ei kuitenkaan välttämättömyys.

Graafisessa suunnittelussa tärkeää on hallita kokonaisuuksia, kuten värien hallintaa, symboleja, kokojen ja kontrastien suhteita, muotoja, typografiaa sekä kuvakieltä. Suunnittelijan on osattava poimia asiakkaan viestistä se olennaisin ja sitten kertoa se visuaalisesti.

Onko graafinen suunnittelija taiteilija?

Lähinnä ensisijaisesti graafisen suunnittelijan pitää keksiä sellaiset visuaaliset ratkaisut, joilla asiakkaan viesti välittyy parhaiten. Usein tällainen ratkaisu voi olla vaikkapa tekstin ja valokuvan yhdistelmä, piirros tai visuaalisessa muodossa olevaa tietoa. Graafinen suunnittelija ei siis oikeastaan ole taiteilija sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan enemmänkin luova suunnittelija.

Mitä graafinen suunnittelija tekee?

Graafinen suunnittelija

Graafisen suunnittelijan tavoitteena on tuottaa jokin sähköisen median tuote tai fyysinen painotuote. Työtehtäviin voi lukeutua myös kuvittaminen, valokuvaus tai grafiikoiden valmistaminen. Graafisen suunnittelun toimintaympäristö onkin laaja sisältäen animaatiot, kuvitukset, painotuotteiden suunnittelu, mainonnan suunnittelu, pakkausten ulkoasujen suunnittelu, opasteet, merkit sekä yritysilmeet. Turvallinen nettikasino sivusto voikin olla graafisen suunnittelijan käsialaa.

Mitkä ovat graafisen suunnittelijan ammattinimikkeet?

Yleisimmät graafisen suunnittelun ammattinimikkeet ovat:

 • AD eli taiteellinen johtaja. Hän on vastuussa projektien visuaalisesta ilmeestä ja vastaa asiakkuuksista.
 • Senior Designer osallistuu metodiikan ja työmenetelmien kehittämiseen.
 • Visual Designer suunnittelee grafiikkaa käyttöliittymiin sekä mediaan. Hänen työnkuvaansa kuuluu myös liikkuva kuva, printtisuunnittelu sekä frontend-koodaus.
 • Tuotanto AD toimii AD:n alaisena ja on vastuussa painotöiden sekä mainosten tuotannollisesta osa-alueesta.
 • Graafinen suunnittelija tunnetaan myös nimellä graafikko ja on yleisnimitys laajalle työnkuvalle.
 • Kuvittaja voi tehdä kuvituksia vaikkapa lehtiin, verkkojulkaisuihin sekä mainoksiin. Hän saattaa kuvittaa lisäksi kirjoja ja kuvakäsikirjoituksia.
 • Taittaja suunnittelee ja taittaa useimmiten lehtiä, esitteitä ja kirjoja.