Korona

Korona-aika on ollut monille yrityksille hyvin haasteellinen. Voisi luulla, että pienyrityksille korona olisi ollut tuhoisampi kuin isoille, mutta Tilastokeskuksen mukaan pienet ja keskisuuret yritykset ovat pärjänneet suuryrityksiä paremmin. Tilastokeskuksen artikkeli on julkaistu vuoden 2020 lopussa. Jää nähtäväksi, miten yritykset – pienet, suuret tai keskikokoiset – pärjäävät jatkossa. Suuria irtisanomisia ei ainakaan vaikuttaisi olevan odotettavissa. 

Palvelualoilla pienet yritykset pärjäsivät paremmin  

Kaikkien palvelualojen liikevaihto putosi vuoden 2020 toisella neljänneksellä lähes 16 %. 

Koronarajoitteet vaikeuttivat etenkin kuljetuksen ja varastoinnin toimialoille sekä majoitus- ja ravitsemistoimintaan, mitkä ovat eniten työllistäviä sektoreita palvelualalla. 

Yli 250 henkilöä työllistävillä yrityksillä liikevaihto supistui huomattavasti enemmän kuin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, vaikka olisi voinut kuvitella toisin.

Etenkin autokauppa koki kolhuja

Totta kai korona vaikutti vuonna 2020 myös kaupan alaan, mutta liikevaihdon kehityksessä oli suuria toimialakohtaisia eroja. 

Autokauppa ja useat erikoiskaupan toimialat kokivat kolhuja ja takaiskuja. Päivittäistavarakaupalla meni hyvin: se onnistui jopa kasvattamaan liikevaihtoaan ruoan verkkokaupan ja kotiinkuljetuspalveluiden avulla. 

Rautakauppatavarat, kodin tekniikka ja puutarha-alan tuotteet myivät hyvin. Kotona aikaansa viettävät ihmiset innostuivat remontoimaan ja hoitamaan puutarhaansa. Siirtyminen etätöihin houkutteli päivittämään esimerkiksi tietokoneen, joten elektroniikkakin vaihtoi omistajaa. 

Kuten juuri todettiin, autoalalla ei mennyt kovin hyvin, mutta vähiten kärsivät kaikista pienimmät autoliikkeet (alle 10 hengen yritykset) sekä kaikista suurimmat (vähintään 250 henkeä työllistävät) yritykset. 

Korona vaikutti myös teollisuusalan pk-yrityksiin 

Myös pk-yritysten liikevaihto heikkeni vuoden 2020 toisella neljänneksellä, kun otamme tarkasteluun teollisuusalan. Alle 50 henkilöä työllistävät teollisuusyritykset pärjäsivät vuoden 2020 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä paremmin kuin niitä suuremmat yritykset. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihto jopa kasvoi, mutta toisella neljänneksellä puhuttiin noin 3 prosentin laskusta. 

Rakennusalalla meni ihan hyvin vuonna 2020 

Rakennusala ei ole – ainakaan vielä – kokenut kovia koronasta huolimatta. Rakennustyömaat toimivat koko vuoden, eikä liikevaihdossa tapahtunut romahdusta. Maa- ja vesirakentamisen toimialalla liikevaihto parani vuoden 2020 toisella neljänneksellä 15 % vuoteen 2019 verrattuna.

Rakennusalan yritykset työllistävät noin 170 000 henkilöä, joista hieman yli 50 000 henkilöä työskentelee pienissä, 49 henkilöä tai vähemmän työllistävissä yrityksissä. 50–249 työntekijän yritykset työllistävät tällä hetkellä noin 25 000 henkilöä. Kaikista suurimmissa (vähintään 250 henkilöä työllistävissä) yrityksissä työskentelee noin 40 000 henkilöä. Pienemmissä yrityksissä tapahtunut liikevaihdon kehitys onkin hyvä uutinen monen palkansaajan kannalta.

Yritystuet auttavat pienyrityksiä 

Vaikka pienillä yrityksillä on – ainakin liikevaihdolla mitattuna – mennyt paremmin kuin isoilla yrityksillä, on niillä tyypillisesti enemmän ongelmia rahoitustilanteen ja puskurien kanssa. Hallitus onkin suunnannut koronatukia pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta ne voisivat selvitä haasteista ilman irtisanomisia ja konkursseja. Pienille yrityksille on myönnetty sekä tukea, lainaa että takauksia. 

Miten toimia, jos korona uhkaa yritystä?

Suomessa on miltei 300 000 yrittäjää, joista noin 182 000 on yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjiä ovat monet hierojat, kotileipurit, putiikinpitäjät, valokuvaajat ja esimerkiksi metsurit. Etenkin majoitus- ja ravintola-alalla toimivat yksinyrittäjät voivat joutua talousvaikeuksiin vuoden 2021 aikana. Myös henkilökohtaisten palveluiden kysyntä voi laskea. Mitä tehdä, jos liikevaihto uhkaa laskea, mutta pöydällä on silti vino pino laskuja?

Ensimmäinen askel on selvittää mahdollisuus tukiin. Tuista kannattaa kysyä omalta kirjanpitäjältä tai esimerkiksi uusyrityskeskuksesta. Uusyrityskeskuksen neuvojalla voi olla jopa kirjanpitäjää parempi kokonaiskuva koronatuista, mutta kirjanpitäjä voi auttaa erilaisten hakemusten tekemisessä.

Yritysneuvoja auttaa sinua myös siinä tapauksessa, että teet kirjanpitosi itse. Yritysneuvoja auttaa muodostamana kokonaiskuvan yrityksesi taloustilanteesta, arvioimaan kassavirtaa, listaamaan tarvittavat toimet (kuten maksuaikajärjestelyt) sekä hakemaan lainaa, jos rahoitus on paras tapa paikata tilannetta. 

Rahasto

Pankkilaina on usein se paras laina yritykselle. Netissä toimivilta rahoituslaitoksilta voisi järjestyä joustoluotto heti ja ilman vakuuksia, mutta vakuudettomassa yrityslainassa voi olla korkeahko korko. 

Jos lainaa ei saa eikä tukea myönnetä, voi ainoaksi vaihtoehdoksi jäädä kulujen supistaminen. Se voi tarkoittaa irtisanomisia tai jopa yritystoiminnan lopettamista kokonaan tai väliaikaisesti. 

Yritysneuvojan kanssa kannattaa keskustella tästäkin vaihtoehdosta ja siitä, millaiseen tukeen voi olla oikeutettu, jos joutuu laittamaan koronan takia lapun luukulle. Ainakin Kela voi maksaa työmarkkinatukea (ilman yritystoiminnan lopettamista!) kesään 2021 asti, jos yrittäjätulo on epidemian vuoksi pienentynyt.

Lähde: http://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/pk-yritykset-parjaavat-suuria-paremmin-koronakurimuksessa-odotukset-loppuvuodelle-heikon-positiivisia/